Jak wybrać panele i falownik? Podpowiedzi szukaj w Tier1

W instalacji fotowoltaicznej ważne są panele, bo bez nich nie pozyskamy prądu. Niemniej ważny jest także falownik, zwany też sercem instalacji, ponieważ bez niego nie będziemy mogli wyprodukowanego prądu wykorzystać. Ale najważniejsze jest świadectwo jakości – obecność producenta w rankingu Tier1.

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja na co najmniej 25 lat. Na taki bowiem czas producenci dają gwarancję wysokiego uzysku na panele. Oczywiście, panele dobrej jakości – wykonane precyzyjnie i z materiałów wysokiej trwałości – mogą produkować energię ze słońca znacznie dłużej i wydajniej.

Jak wybrać panele fotowoltaiczne

Przy wyborze paneli, oprócz ich nominalnej mocy, warto uwzględnić także:

  • Sprawność – jak wiele docierających ze słońca fotonów uda się przekształcić w energię elektryczną. Sprawność wynosi zazwyczaj około 20 procent. 
  • Okres gwarancji – standardowo to 10–12 lat. W SunHelp Energy oferujemy 1012 lat gwarancji na moduł i 25 lat gwarancji na liniową moc wyjściową lub 15 lat gwarancji na moduł i 30 lat gwarancji na liniową moc wyjściową w zależności od użytego sprzętu.
  • Wytrzymałość – zależy od jakości użytych materiałów i wykonania. Wytrzymałe panele są odporne na trudne warunki atmosferyczne, m.in. grad, sól, zalegający śnieg. 
  • Współczynnik temperaturowy – określa moc, jaką panel może osiągnąć w danej temperaturze. Współczynnik wskazuje, o ile procent spada uzysk mocy po wzroście temperatury o każdy jeden stopień względem temperatury testowej, czyli 25⁰C. Im współczynnik jest bliżej zera, tym jest lepszy. Dlatego w SunHelp Energy zwracamy uwagę także na taki parametr.
  • Cena jest ona  uzaleniona od bardzo wielu czynników od producenta, od obecnych cen m.in. aluminium, kosztów transportu, wybranych okresów gwarancji i modelu paneli przez klienta i wielu innych czynników. 

Jak więc wybrać najlepsze panele? Warto zainwestować w panele renomowanych marek w branży fotowoltaicznej – takich, które się znajdują na liście Tier1. Z takimi właśnie producentami współpracujemy w SunHelp Energy. Są to: Jinko Solar, Longi Solar czy Astronergy.

Ranking Tier1: najlepsze kryterium wyboru

Wiarygodnych producentów sprzętu fotowoltaicznego o stabilnej pozycji, z pewnymi gwarancjami, znajdziemy w aktualizowanym co kwartał rankingu Tier1 firmy Bloomberg New Energy Finance. Ta lista to cenna wskazówka dla wszystkich, którzy chcą inwestować w fotowoltaikę – spośród ponad 17 tysięcy różnych podmiotów z całego świata, do Tier1 dostaje się zaledwie 2 procent najlepiej ocenianych. 

W klasyfikacji bierze się uwagę, m.in.: stabilność i wiarygodność finansową; wielkość produkcji; realizację wielkoskalowych projektów; wyniki sprzedaży; innowacyjność produktów oraz inwestycje firmy w badania i rozwój czas; a także lata obecności na rynku – w zestawieniu ujmuje się tylko firmy istniejące powyżej pięciu lat.

Jak wybrać falownik 

Wygenerowany przez panele prąd stały (DC) trafia do falownika, nazywanego też inwerterem, gdzie jest przekształcany w prąd zmienny (AC) i dopiero wtedy zasila domowe czy biurowe urządzenia. Inwertery monitorują i kontrolują pracę całej instalacji, umożliwiają weryfikację ilości generowanej energii czy dokonywanie bieżącego odczytu danych po stronie DC oraz AC.


Wybierając konkretny model falownika, należy wziąć pod uwagę  kilka kluczowych parametrów: 

  • Moc – musi być dostosowana do mocy modułów PV, ale także do zaleceń producenta, warunków nasłonecznienia, orientacji paneli względem stron świata. Określa się ją na podstawie tzw. stosunku mocy, który jest zróżnicowany w zależności od zastosowanego modelu falownika. Zwykle moc modułów fotowoltaicznych jest wyższa niż moc inwertera. 
  • Sprawność – te najbardziej renomowane falowniki osiągają poziom 98 procent.
  • MPPT (ilość i zakres napięcia pracy), czyli śledzenie maksymalnego punktu mocy (ang. Maximum Power Point Tracking) – inwertery kontrolują obciążenie modułów fotowoltaicznych. Dzięki temu przepływ energii z paneli do falownika przebiega najefektywniej i przekłada się na ilość wyprodukowanego prądu.
  • Okres gwarancji – zwykle wynosi od 5 do 10 lat, z możliwością przedłużenia nawet na 25 lat. Żywotność inwerterów jest z reguły krótsza niż modułów PV.